kalkulačka

účtovníctvo a mzdy

Poskytujeme kompletné služby:

Pre našich klientov spracovávame účtovníctvo na mesačnej báze, čím máte prehľad ohľadne Vášho účtovníctva.Účtovníčka komunikuje s klientom osobne, telefonicky, sms, e-mail, online.

Spracujeme mzdy a komunikáciu s úradmi zabezpečíme za Vás. Pripravíme podklady na úhradu preddavkov na daň, sociálne a zdravotné odvody. Spracované účtovné doklady Vám vrátime prehľadne zatriedené a založené.

V neposlednej rade spracované účtovníctvo môžeme zaslať online.

Kontakty

telefon

0915 048 953

Snina

email

uctovnictvo@uam.sk

e-mail